Световен ден на безопасния Интернет

Във връзка с Деня на безопасен Интернет – 9-ти февруари, екипите на всички партньорски училища организираха срещи на децата със специалисти в тази област в своите училища. В часовете на класа с учениците бяха проведени беседи за безопасното сърфиране в Интернет. Бяха създадени листовки за съзнателно и безопасно използване на интернет от деца и младежи, тези листовки бяха разпространени сред учениците в училищата, и в кварталите, където се намират училищата.. По този начин бяха подкрепени „Вербална“, „Вътреличностна“, „Социална“, „Визуално-пространствена“, „Логико-математическа“ и „Екзистенциална“ област на интелигентност на нашите ученици. Някои от проектираните листовки ще бъдат споделени от всички партньори във Facebook и E-twinning страниците.