За ученици и родители

Скъпи ученици,

спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:

 • Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от

платното за движение.

 • Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на

насрещните автомобили.

 • Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате

предимство.

 • Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в

двете посоки.

 • Когато пресичате, първо се огледайте наляво, после надясно. Пресечете, ако

няма приближаващ автомобил. По средата на улицата отново погледнете

надясно.

 • Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял

на спирка автобус.

 • При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да

преминете с него.

 • Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате

видимост.

 • Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
 • Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това

места.

 • Не излизайте внезапно на уличното платно.
 • Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които

застрашават вашата сигурност.

 • Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен

(звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате

отлично.

 • Карайте велосипед на разрешените за това места.
 • Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
 • Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се

движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство

и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и

подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

Вслушвайте се в съветите на вашите родители, когато ви разясняват

основните правила за движение по пътя.

Вярвайте им! Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и

здраве!

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

Скъпи родители,

Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната

безопасност на улицата носим всички ние – родители, учители и водачи на

превозни средства.

За да опазим живота на децата на пътя, спазвайте някаи основни правила:

 • придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му

разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за

пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на

светлините на светофара;

 • определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви

може да ходи и да се прибира от училище. Провървете маршрута няколко пъти

заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило;

 • контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и

дали се движи по уговорения маршрут;

 • обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус

и зад паркиран на улицата автомобил;

 • уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си

подготви уроците за следващия ден;

 • използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това,

което се вижда на пътното платно – пътните знаци, грешките и опасното

поведение на възрастни и деца на улицата;

 • използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето

си правилата за безопасно движение на пешеходците;

 • убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови

кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има

прикрепени светлоотразителни елементи.

Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави

част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и

да взема решения като участник в движението, а това става с практически

упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например

– кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).Като водачи на пътни превозни средства е необходимо:

 • Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на

улицата или близо до нея;

 • Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или

пътна злополука;

 • Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;
 • Да не возите малки деца на предната седалка.

Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те

могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да

печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са

подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен

разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се

оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното

съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА,

ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!

Основни правила, които трябва да знаят и малки, и големи, преди да се качат на

колелото:

Къде могат да карат велосипед:

Когато няма специално предназначена велосипедна лента или велоалея,

водачите на велосипеди може да използват за движение разположения отдясно по

посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не

пречи на другите участници в движението.

Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до

дясната граница на платното за движение.

Когато пътна лента е сигнализирана за движение само на превозни средства от

редовните линии за обществен превоз на пътници, се забранява движението на

други пътни превозни средства.

При пресичане по пешеходна пътека, водач на велосипед е длъжен да

слезе от велосипеда и да го бута, докато премине.

Когато заобикаляте превозни средства, винаги си осигурявайте достатъчно

голямо разстояние от тях, поради възможността от внезапното им потегляне или

отваряне на врата.

Какво оборудване е необходимо на велосипедиста

За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено

ползване, всеки велосипед трябва да има изправни спирачки, звънец, устройство

за излъчване на бяла или жълта светлина отпред и червен светлоотразител или

светлина отзад, бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи

елементи отстрани на колелата.

Носенето на каска е от съществено значение за безопасността, като същата

е силно препоръчителна. Тя защитава главата ви в случай на падане или сблъсък.

Не забравяйте, че водачът на велосипед е длъжен да ползва светлоотразителна

жилетка при управление извън населените места, през тъмната част на

денонощието и при намалена видимост.

Оборудването, от което се нуждаете, може да е различно в зависимост от

предпочитанията и маршрутите, които избирате за колоездене. Редовната

поддръжка на вашия велосипед в изправно техническо състояние и подходящата

за колоездене екипировка са важни и осигуряват безопасното придвижване.

Сигналите с ръка при каране на велосипед

Всеки велосипедист е длъжен да познава и да ползва сигналите с ръка, с

които да предупреждава за намерението си останалите участници в движението. С

вдигане на ръка велосипедистът предупреждава, че ще спре. С протягане

настрани ръка предупреждавате, че ще завивате в съответната посока.

Използвайте знаците, за да предупредите останалите участници в движението за

своите намерения, защото това ще им помогне да ви пазят на пътя.