Warning: Undefined array key "installer_menu_title" in /home/adfimrrw/su-komarov.com/wp-content/themes/divistartupagencytheme/jedi-apprentice/includes/class-jedi-apprentice-admin.php on line 104
Достъп до обществена информация | СУ"Владимир Комаров"-гр.В.Търново

Достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията 

Достъпна информация в електронен формат
 • Предоставяни административни услуги.
 • Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.
 • Бюджет и финансови отчети.
 • Обществени поръчки.
 • Право на достъп до обществена информация.
 • Годишен отчет по ЗДОИ.
 • Информация, предотвратяваща заплахи.
 • Информация, опровергаваща недостоверна информация.
 • Информация, представляваща обществен интерес.
Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията
 • Списък – Образец № 1
 • Електронен дневник
 • Лични трудови досиета
 • Финансово – счетоводна информация

Канцелария на СУ „Владимир Комаров“ – гр. Велико Търново

Адрес: 5000 гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона“ № 9

тел. 062/674974

ел. поща: v_komarov@abv.bg

Работно време: 08:00 ч. – 12.00 ч. 12.30 ч. – 16.30 ч.