Анкети

АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА ОТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми ученици,

Всяка учебна година темата за насилието и тормоза е широко дискутирана в училище и са предприемани множество действия, с цел превенция и недопускане на това явление. По тази причина ежегодно се провежда и анкетно проучване за тормоза сред учениците. Прочетете внимателно всеки въпрос и отбележете верния според Вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното Ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно.

Благодарим Ви за участието!

АНКЕТА ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

СКЪПИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на СУ „Владимир Комаров” има удоволствието да Ви уведоми, че ще бъдат осигурени средства за обогатяване на библиотечния фонд на училището с подбрани заглавия, които да са в полза и интерес на учениците. Закупуването им ще бъде осигурено чрез проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Библиотеките като образователна среда“. Основната цел на проекта е да се създаде интерес и любов към книгата, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот. Освен това ще бъде изграден „кът за четене”, който ще се превърне в едно от най-желаните места в училище- неформална уютна читателска среда. В тази връзка Ви каним да изразите мнение за изборът на заглавия в съответствие с образователните и информационни потребности на децата на следния линк:

Бъдете здрави!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че на сайта на Агенция за социално подпомагане е публикувана информация за реда за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, включително и при грижа за деца/ученици, които се обучават в електронна среда от разстояние.

  • За получаване на съответната помощ е необходимо да подадете публикуваното на сайта заявление и служебна бележка от работодателя. Не се изисква служебна бележка от училището, в което се обучава детето. Бъдете здрави!