Warning: Undefined array key "installer_menu_title" in /home/adfimrrw/su-komarov.com/wp-content/themes/divistartupagencytheme/jedi-apprentice/includes/class-jedi-apprentice-admin.php on line 104
Екип | СУ"Владимир Комаров"-гр.В.Търново

Екип

Янаки Стефанов Лазаров

директор

Образование: 

 • 1989-1994 Висше образование – ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” – специалност:„Преподавател по изобразително изкуство и естетика”
 • 2014-2015 Висше образование – магистър ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” – специалност: „Учител по техника и технологии”
 • 2017-2018 Висше образование – магистър ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” – специалност: „Учител по физическо възпитание”

Професионален опит: 

 • 1994-1996г.- лектор по изобразително изкуство в ОУ „Бачо Киро“
 • 1996-1997г. – учител по изобразително изкуство в СУ „Емилиян Станев“
 • 1997-1999г. -учител по изобразително изкуство в ЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“
 • 1999-2002г. – учител по изобразително изкуство в СУ „Емилиян Станев“
 • 2003г.-2018г. – учител по изобразително изкуство в СУ „Владимир Комаров“
 • от 2019 г. – директор на СУ „Владимир Комаров“- град Велико Търново
 • Чужд език:  Руски език, Английски език

Учители в начален етап

Антоанета Пенчева Дочева-Йорданова

главен учител в начален етап

Образование: 

 • 1985-1989 година ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, град Велико Търново, квалификация: Начален учител, ОКС магистър
 • 1993-1994 година – Специализация по Начална педагогика, длъжностна специализация – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
 • 1994 година Придобита Втора професионално-квалификационна степен – Институт за повишаване на квалификацията на учителските кадри “Д-р П. Берон”, гр. Варна
 • 2002-2004 година Професионална квалификация по английски език, Център за квалификация при ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
 • 2006 година Начална училищна педагогика и английски език, висше образование по бакалавърска програма, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Професионален опит: 

 • 1989-1990 година ЕСПУ “Св.св. Кирил и Методий”, град Антоново
 • от 1990 година СУ “Владимир Комаров”, град Велико Търново
 • Чужд език:  Руски език, Английски език

Мариана Кънева Петрова

старши учител в начален етап

Образование: 

 • 1985 г – Полувисш институт за начални учители „Д-р П.Берон” гр.Шумен. Специалност-начален учител.
 • 1997 г.- Висше образование -бакалавър. Специалност-Начална училищна педагогика. Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”
 • 2006 г.- Придобита Трета Професионално-квалификационна степен: Едногодишна-професионално-педагогическа специализация по:“Реализация на държавните образователни изисквания за учебното съдържание в учебните програми I-IV клас“ в Тракийски университет, гр.Стара Загора.

Професионален опит: 

 • 23.IX.1985 г. до 31.VIII.1987 г. Основно училище-интернат „Отец Паисий“-с.Пчелище, обл.Велико Търново
 • 29.I.1990 г. до 12.IX.1995 г. Основно училище „Кирил и Методий” -с.Драгижево, обл.Велико Търново от
 • 13.09.1995 г. СУ „Владимир Комаров”, град Велико Търново
 • Чужд език: Руски език

Милена Стефанова Попова

старши учител в начален етап

Образование: 

 • 1989г. Висше образование – магистър – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, квалификация – Начален учител
 • 1992 г. – 1993 г. – Специализация по Начална педагогика – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
 • 1996 г. – Придобита Втора професионално-квалификационна степен – Институт за повишаване на квалификацията на учителските кадри “Д-р П.Берон”, гр. Варна

Професионален опит: 

 • 1989 – 1990 г. – НУ “Христо Смирненски”, гр. В.Търново
 • 1992 – 1994 – ОУ “Христо Смирненски”, с.Водолей, обл.Велико Търново
 • от 01.IХ.1994г. – СУ “Владимир Комаров”, гр.В.Търново
 • Чужд език:

Марияна Николова Стоянова

старши учител в начален етап

Образование: 

 • 1993 г. Висше образование – магистър – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, квалификация – Начален учител
 • 1996 г. – 1997 г. – Специализация по Начална педагогика – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
 • 2020 г. – Придобита ПЪРВА професионално-квалификационна степен – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Велико Търново
 • 2006 г.- Висше образование- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, квалификация- Педагог, начален учител и начален учител по чужд език

Професионален опит: 

 • от 15.09.1994 г. – СУ “Владимир Комаров”-гр.Велико Търново
 • Чужд език: Английски език, Руски език

Учители по общообразователна подготовка

Мария Георгиева Шумелова

старши учител по БЕЛ

Образование: 

 • Специалност: Българска филология,
 • Втора специалност: Руска филология
  ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново
 • Квалификация: Специалист по българска филология и преподавател в средните училища
 • Втора ПКС – Институт за повишаване квалификацията на учителските кадри “Д-р Петър Берон”, гр.Варна

Професионален опит: 

 • 1982–1985г.- ОУ “Хр.Ботев”, с.Беброво, обл.Велико Търново
 • 1985–1986г.- ОУ с.Ново село, обл.Велико Търново
 • от 1986 – СУ „Владимир Комаров”, град Велико Търново
 • Чужд език:  Руски език

Гинка Любенова Маринова

старши учител по Английски език

Образование: 

 • Специалност „Български език и руски език”
 • Образователно-квалификационна степен: Магистър ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново
 • Специалност: Приложна лингвистика – Руски език и английски език
 • Образователно-квалификационна степен: Бакалавър ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново
 • Професионално-педагогическа специализация: Детско-юношеска и училищна психология” Тракийски университет – ДИПКУ гр.Стара Загора
 • Следдипломна квалификация: “ Начален учител” Тракийски университет гр.Стара Загора
 • Втора ПКС, защитена в ДИПКУ гр.Стара Загора

Професионален опит: 

 • 15.09.2000 – 30.08.2001 СУ ”Димитър Благоев”, гр.Свищов
 • 09.2007 – 03.2016 ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, с.Поликраище, обл.Велико Търново
 • от 03.2016 – СУ ”Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
 • Чужд език:  Руски език, Английски език

Лиляна Петрова Делова-Далева

старши учител по Математика и Информационни технологии

Образование: 

 • СУ “Климент Охридски”, ФМИ, специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, квалификация: учител по математика и информатика; степен – магистър;
 • СУ “Климент Охридски”, ФОП, специалност УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ, квалификация: специалист по системи за управление – магистър;
 • Централен институт за усъвършенстване на учители, гр. София – пета ПКС

Професионален опит: 

 • учител по математика и информатика в СУ “Владимир Комаров” от 16.09.1990 г.
 • Чужд език:  Руски език, Английски език, Немски език

Юлия Павлова Апостолова-Недева

Учител по Математика и Информационни технологии

Образование: 

 • Висш машинно-електротехнически институт – София; специалност – Технология на електронното производство; квалификация – инженер по електроника и автоматика; степен – магистър
 • Център за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново; професионална квалификация – учител по математика, информатика и информационни технологии

Професионален опит: 

 • 2021 – 2023 – ЧОУ „Димитър Екимов“ – с. Русаля
 • от 2023  – СУ „Владимир Комаров“

Ганка Георгиева Йорданова

старши учител по история и цивилизации

Образование: 

 • Специалност: История
 • Втора специалност: Българска филология- ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
 • Квалификация: Специалист по история и преподавател в средните училища

Професионален опит: 

 • от 1990г. – СУ „Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
 • Чужд език: Руски език

Веселка Господинова Василева

старши учител по география

Образование: 

 • 1984 – 1989г. Висше образование- ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново – специалност: История и география

Професионален опит: 

 • 1989 – 1990г. – СУ ”Максим Райкович”, гр.Лясковец
 • от 1990г. – СУ ”Владимир Комаров”, гр. Велико Търново
 • Чужд език: Руски език

Зорница Станчева Миладинова

учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

Образование: 

 • Софийски университет»Св.Климент Охридски» през 1999г. Магистър по специалност Биология, специализация – Хидробиология и опазване на водите.
 • През 2015г. в Софийски университет »Св.Климент Охридски» придобива допълнителна квалификация по специалност „Методика на обучението по биология“.
 • През 2021г. в Софийски университет»Св.Климент Охридски» придобива допълнителна квалификация по специалност „Учител по химия“.

Професионален опит: 

 • Има над двадесет годишен стаж в областта на опазване на околната среда
 • от 2019г. – СУ ”Владимир Комаров”, гр. Велико Търново
 • Чужд език: Английски език, Руски език

Лазаринка Йорданова Ганчева

учител по изобразително изкуство

Образование: 

 • ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност Иконография професионална квалификация- Художник- иконограф,
 • ОКС- Бакалавър ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност Иконография, професионална квалификация- Художник- църковни кавалетни изкуства,
 • ОКС – Магистър ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
 • Център за квалификация, Професионална квалификация- Учител по изобразително изкуство
 •  ДИПКУ Стара Загора – „Учител по технологии и предприемачество“
 • Тракийски университет Стара Загора – „Начален учител“

Професионален опит: 

 • Учител по изобразително изкуство в СУ ”Владимир Комаров”, гр. Велико Търново

Деница Димитрова Димитрова

учител по физика и астрономия и професионална подготовка

Образование: 

 • 1995 – 2000г. Висше образование Степен: магистър- РУ ”Акгел Кънчев”, гр.Русе Специалност: Машиностроителни технологии и мениджмънт”
 • 2019г. – ШУ ”Константин Преславски”, гр.Шумен. Допълнителна професионална квалификация – “Учител по Физика и астрономия“
 • 2024г. – ШУ ”Константин Преславски”, гр.Шумен. Допълнителна професионална квалификация – “Учител по инженерни дисциплини“

Професионален опит: 

 • СУ ”Владимир Комаров”, гр. Велико Търново
 • Чужд език: Английски език, Руски език

Деница Руменова Димитрова

учител по професионална подготовка – практика

Образование: 

 • 2013-2018г. Висше образование : магистър – РУ ”Ангел Кънчев”, гр. Русе – Специалност: „Електроника“

Професионален опит: 

 • СУ ”Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
 • Чужд език: Английски език

Мирослав Атанасов Мошев

учител по ФВС

Образование: 

 • 2004 – 2009г. – Висше образование ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий” – гр.Велико Търново Степен: Бакалавър Специалност: „Теория и методика на физическото възпитание”

Професионален опит: 

 • от 2018г. – СУ ”Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
 • Чужд език:

Надя Георгиева Димитрова

учител професионална подготовка

Образование: 

 • 1988 – 1992 – Технически университет гр.Варна, специалност: Съобщителна и осигурителна техника и системи, ПКС: магистър
 • 1992-1993 – Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност: Бизнес и управление
 • 2023-2024 – Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност: Учител по технологии и предприемачество

Професионален опит: 

 •  СУ ”Владимир Комаров”, гр.Велико Търново – учител по практическо обучение
 • Чужд език:  Английски език, Руски език

Учители в ЦДО

Миглена Христова Тодорова

старши учител ЦДО в начален етап

Образование: 

 • ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност –Начална училищна педагогика, степен – магистър
 • Придобита – Четвърта професионално-квалификационни степени в ДИПКУ гр. Стара Загора

Професионален опит: 

 • 15.09.1992 до 2010 г. СУ “Максим Райкович“ гр. Дряново
 • от 15.09.2011г. СУ ”Владимир Комаров” гр. Велико Търново
 • Чужд език: Руски език, Немски език

Таня Лазаринова Иванова

учител ЦДО в начален етап

Образование: 

 • ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, квалификация – педагог, детски и начален учител, степен – бакалавър;
 • ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност ПНУП. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ, степен – магистър;
 • 2019г. – ДЕПОК към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново – придобита Пета професионално-квалификационна степен. специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика,

Професионален опит: 

 • 2012 – 2013г. – Детска ясла “Пролет”, гр. Велико Търново
 • от 2013г. – Средно училище “Владимир Комаров”, гр. Велико Търново
 • Чужд език: Руски език, Френски език

Мариана Иванова Митева

учител ЦДО в начален етап

Образование: 

 • ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, Специалност: Начална училищна педагогика и чужд език –  английски език. – Бакалавър.
 • ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, Специалност: Социалнопедагогическа работа с деца в риск ОКС : Магистър

Професионален опит: 

 • Еразъм практика    в БНУ „Асен и  Илия Пейкови „ Рим , Италия  13.03.2022  –  13.05.2022  

 •  Учител ЦДО в начален етап – СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново от 14.09.2023г.

Симона Свиленова Кулова

учител ЦДО в начален етап

Образование: 

 • ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, Специалност: Начална училищна педагогика и чужд език – с английски език./степен бакалавър/ Предучилищна и начална училищна педагогика / степен магистър/

Професионален опит: 

 • от 14.09.2017 г. – Учител ЦДО в начален етап – СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново
 • Чужд език: Английски език

Стефани Георгиева Ананиева

учител ЦДО в начален етап

Образование: 

 • ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика./степен бакалавър/

Професионален опит: 

 • от 13.09.2021 г. – Учител ЦДО в начален етап – СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново
 • Чужд език: Английски език

Администрация

Кремена Тотева Вачкова

главен счетоводител

Образование: 

 • 1992 г. – 1996 г. Висше образование – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – Магистърска степен по „Финанси“

Професионален опит: 

 • 1993г. – 1997 г. – счетоводител в частен сектор
 • 1997г. – 2001 г. – главен счетоводител в частен сектор
 • 2001 г. – 2013 г. – експертни позиции в банковата сфера
 • 2013 г. – главен счетоводител на СУ „Владимир Комаров”
 • Чужд език: Английски език, Руски език

Антония Захариева Недева

завеждащ административна служба

Образование: 

 • 2009г. – 2013г. Висше образование – СА „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов – Бакалавър „Публична администрация“
 • 2013 г. – 2015 г. – Висше образование – СА „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов – Магистър по „Бизнесадминистрация“
 • 2010 г. – 2012 г. – Център за факултативно обучение, гр.Свищов – Икономическа педагогика

Професионален опит: 

 • 2014 г. – 2017 г. – завеждащ административна служба в СУ „Георги Стойков Раковски“, гр. Велико Търново
 • 2017 г. – завеждащ административна служба в СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново
 • Чужд език: Английски език