Warning: Undefined array key "installer_menu_title" in /home/adfimrrw/su-komarov.com/wp-content/themes/divistartupagencytheme/jedi-apprentice/includes/class-jedi-apprentice-admin.php on line 104
СУ"Владимир Комаров"-гр.В.Търново | Добре дошли в официалния интернет сайт на нашето училище! Химн на СУ"Владимир Комаров"

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

Наследник на просветното дело, започнато преди 150 години в кв.“Чолаковци“, гр.Велико Търново.

За нас

СУ "Владимир Комаров" е наследник на просветното дело, започнато преди 150 години в кв."Чолаковци", гр.Велико Търново

Будни хора замислят и построяват през 1850 година сградата на килийното училище в с.Чолакова махала. Учебното съдържание и насоките на възпитание имали средновековен характер. Учениците били запознавани с имената на буквите, с четене, писане и смятане, като в начално училище. То било просветен и духовен център за местните жители. През 1975 година от госпожа Валентина Комарова е направена първата копка за построяване на новата училищна сграда, отговаряща на съвременните учебни изисквания. На 15.09.1979 г. започва новата учебна 1979/1980 година в напълно завършена сграда. Училището разполага с 24 класни стаи, кабинети, учебни работилници, кинозала, библиотека, физкултурен салон и ученически бюфет.

Материална база

  • СТЕМ център за реализирането на интегрирани уроци по учебен предмет
    • Три компютърни зали с постоянна интернет връзка
    • Богата библиотека
  • Просторни и слънчеви класни стаи
  • Функционални кабинети по чуждоезиково обучение
  • Кабинети по география, биология, химия и физика
  • Модерен кабинет по професионална подготовка
  • Стаи за занимания по интереси

• Два физкултурни салона и спортни площадки
• Фитнес зала
• Фризьорски кабинет
• Екопътека в близост до училището
• Ученически стол

Години

Ученика

Екип

Как да уча онлайн - 12 златни правила

СУ Владимир Комаров

При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния ръководител. Пожелаваме на всички здраве и ползотворна работа в електронна среда!
Бъдете здрави!

Националната телефонна линия за деца
116 111 - Държавната агенция за закрила на детето

СУ Владимир Комаров - Велико Търново

Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Линията е и най – бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.