За Нас

СУ "Владимир Комаров"

е наследник на просветното дело, започнато преди 150 години в кв.“Чолаковци“, гр.Велико Търново. Будни хора замислят и построяват през 1850 година сградата на килийното училище в с.Чолакова махала. Учебното съдържание и насоките на възпитание имали средновековен характер. Учениците били запознавани с имената на буквите, с четене, писане и смятане, като в начално училище. То било просветен и духовен център за местните жители.
През 1975 година от госпожа Валентина Комарова е направена първата копка за построяване на новата училищна сграда, отговаряща на съвременните учебни изисквания.
На 15.09.1979 г. започва новата учебна 1979/1980 година в напълно завършена сграда. Училището разполага с 24 класни стаи, кабинети, учебни работилници, кинозала, библиотека, физкултурен салон и ученически бюфет.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 Училището разполага с:

Функционални кабинети по чуждоезиково обучение

Кабинети по география, биология, химия и физика

Модерен кабинет по професионална подготовка

Стаи за занимания по интереси

СТЕМ център за реализирането на интегрирани уроци по учебен предмет

Три компютърни зали с постоянна интернет връзка

Богата библиотека

Лекарски кабинет

Два физкултурни салона и спортни площадки

Фитнес зала и Фризьорски кабинет

Ученически стол

Годишна История

Учители

Ученици