Еразъм+

FUTURE IS IN US

Първата международна среща по Еразъм+ проекта „Бъдещето е в нас“ се проведе в училището координатор – Частно начално училище в гр. Гроджиск Великополски, Полша. Събитието се състоя от 6 до 9 юли 2021г. Представители на нашето училище бяха преподавателите по чужди езици г-жа Гинка Маринова и г-жа Светла Димитрова. По време на откриването участниците бяха поздравени от директора на училището г-жа Кортус и от кмета на града Хѐнрик Шима̀нски. В работните часове екипът се запозна с полския посланик на e-Twinning, който ги запозна с възможностите на електронната платформа, в която нашия проект също е регистриран. Домакините представиха създадената от тях електронна платформа, в която всички партньори по проекта да споделят създадените от тях обучителни видеа и образователни ресурси в рамките на проекта и беше проведено обучение за използването на електронните платформи. Обсъдиха се наболелите въпроси около реализацията на проекта в условията на пандемия и се прие варианта да се провеждат и онлайн срещи, ако пътуването с деца е невъзможно. Във връзка с бъдещите дейности беше взето решение за следващата проектна среща. Тя ще се проведе в Международното училище в гр. Асизи, Италия от 12 до 15 октомври 2021г.

Ученици на СУ „Владимир Комаров“ участват в международната онлайн среща по Еразъм+ проекта „Бъдещето е в нас“. Под ръководството на г-жа Симона Кулова и координатора г-жа Гинка Маринова нашите възпитаници Михаела Узунова, Николай Ненов и Нярмин Генова осъществяват своята среща с връстници от Полша, Литва, Гърция, Италия и Турция. Освен запознанството с деца от още пет европейски страни, на учениците бе представена новосъздадената онлайн платформа за обучение. Децата споделяха впечатления за ученето, за любимите си спортове, извънкласни занимания и интeрeси. Съвместната дейност бе с продължителност от 27-ми до 30-ти септември 2021-ва година.

Учители от СУ“Владимир Комаров“ взеха участие в среща по проект „Бъдещето е в нас“, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Домакин на втората международна среща бе Assisi International School – AIS в гр. Асизи, Италия. В периода 12-15 октомври 2021г. учителите Гинка Маринова, Светла Димитрова и Деница Димитрова участваха в работни срещи, по време на които представителите на всички училища партньори споделиха своя опит в употребата на съвременни технологии за включващо образование. Заедно с домакините от Италия, учителите са посетили психологическата лаборатория, намираща се в сградата на училището. По време на съвместните дейности на международния екип са разгледани особеностите на различните образователни системи и оценяването на ученическите знания. Учителите са споделили планове на уроци по информационни технологии и природни науки и са обсъдили тяхната приложимост за целите на включващото образование. Представителите на всички страни са запознали италианските учители и ученици със своите училища, градове и държави. В презентациите им са били включени и интересни факти от историята, бита и културата на отделните страни. Следващата международна среща по проекта „Бъдещето е в нас“ ще се проведе в Гърция от 8 до 11 март 2022 г.