Прием в 8-ми клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

Прием в 8-ми клас

СУ „Владимир Комаров“ предлага следните професионални обучения:

Професионална подготовка, с която се придобиват знания и умения за:
 • използвне на нормативни документи и педагогоческа литература
 • контакти със социални работници, представители на законодателната и изпълнителната власт
 • практика в социални институции
 • СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
 • СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА
 • ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Професионална подготовка, с която придобиват знания и умения за:
 • работа с техническа и справочна литература;
 • практически изследвания;
 • използване на технически средства и системи за автоматизирано управление.
 • СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
 • СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА
 • ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Начин на кандидатстване /балообразуване/:

 • Тест от НВО по Български език и литература/утроен резултат/;
 • Тест от НВО по Математика/резултат/;
 • Оценка от свидетелство за основно образование по Технологии и предприемачество;
 • Оценка от свидетелство за основно образование по Информационни технологии;

ПАРТНЬОРИ

 • ДИРЕКЦИЯ“СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 
 • СТОПАНСКАТА КАМАРА – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • ОБРАЗОВАТЕЛНО СДРУЖЕНИЕ „ТИНУЗАВЪР“

За контакти:

Директор: 062 67 49 74

Канцелария: 062 64 49 36

e-mail: inf0-300126@edu.mon.bg, www.su-komarov.com

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ ОТ СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

И през новата учебна година ще се осъществява ефективно сътрудничество с представители на бизнеса. Продължава традицията за отпускане на пет целеви стипендии в размер на 100 лв месечно на ученици, доказали висока мотивация и успех при овладяване на професията. Дооборудван е специализиран кабинет с учебни табла по специалните предмети. Училището спечели финансиране в размер над 100 000 лв. по проекти по НП „Изграждане на STEM център“ /природни науки/, НП „Изграждане на STEM среда в училище“, НП „Библиотеките като образователна среда“, Проектът „Бъдещето е в нас”, финансиран от програмата Еразъм+ на ЕС. Усвоено е дарение на обща стойност шест хиляди лева за компютърно обзавеждане на 5 работни места с дистанционно управление от учителски компютър и инсталиране на професионално насочен софтуер. За Вашето качествено образование предлагаме: • отлична материална база; • съвременно иновативно обучение; • разнообразни извънкласни дейности; • спортни занимания по волейбол, баскетбол, футбол, шахмат; • диплома със свидетелство за професионална квалификация; • шофьорски курс с придобиване на категория „В“; • възможност за придобиване на правоспособност за управление на мотокари и електрокари; • безплатен транспорт за ученици, пътуващи от други населени места; • стипендии до 100 лв. на месец за отличен успех; • фризьорски курс с възможност за допълнителна квелификация. СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ! Ако искате да учите, да се развивате, да експериментирате и да творите, да сте подкрепени от своите преподаватели, да имате иновативна среда за изграждане като стойностни личности, ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС! ОЧАКВАМЕ ВИ!

Училището разполага с:
 • просторни и слънчеви реновирани класни стаи;
 • функционални и слънчеви кабинети по чуждоезиково обучение, география, биология, химия и физика, музика, готварство, мода и дизайн;
 • три компютърни зали с постоянна интернет връзка и интерактивни дъски;
 • модерна ЕКОЗАЛА;
 • два подобрени физкултурни салона, зала за фитнес, спортни площадки;
 • обновена и обогатена библиотека;
 • лекарски кабинет;
 • ученически стол и павилион за закуски;
 • екопътека в близост до училище
Тук ви се гарантира:

Качествено образование и възпитание с осигурени:

 • квалифицирани преподаватели;
 • творческа атмосфера на работа;
 • целогодишно обучение само първа смяна;
 • уникална природна среда;
 • четиригодишно обучение за придобиване на средно образование с разширено изучаване на:
 • информационни технологии;
 • мода и дизайн;
 • козметика и фризьорство;
 • ресторантьорство;
 • спорт;
 • приложна екология;
 • икономика и евроинтеграция;
 • Школи по волейбол и ШАХ;
 • Вокална група;
 • Програма за здравно образование;

Добре дошли при нас !!!