Приключи обучителния курс за управление на европейски проекти на двамата учители от СУ „Владимир Комаров”

Двама учители от СУ „Владимир Комаров” преминаха образователен курс на тема „Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа”. Антоанета Дочева и Гинка Маринова участваха в обучението в изпълнение на Еразъм+ проект „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето”. Курсът се проведе в португалския град Фуншал от експерти на Института за европейско обучение на учители IfeL в Хамбург, Германия. Целта на проекта беше да се подобрят междукултурните компетенции на персонала и уменията за управление на проекти. Това се налага, тъй като с прехода от регионалните пазари на труда към европейския изискванията към българските училища се промениха, а ние искаме да подготвяме своите ученици така, че те да бъдат ценени и да отговарят на изискванията на европейския пазар на труда. Участниците в обучителния курс се върнаха с разработени концепции за проекти по КА 1 и КА 2 на „Еразъм +”. Те обменяха идеи за проекти, насочени в областта на повишаване на дигиталните компетентности, използване на технологиите в учебните процеси, международното сътрудничество и новите методи на преподаване. Предстои учителите да споделят своя опит и знания пред педагогическия колектив на СУ „Владимир Комаров”.

Информационна брошура за проекта: