Профил на купувача - Архив

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕМОНТ ПОКРИВ НА КОРПУС ОТ СУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ – гр. В. ТЪРНОВО

Протокол от 15.10.2014г. за решение по обществена поръчка с предмет: „Ремонт покрив на корпус от СУ“Владимир Комаров“-гр.В.Търново“