Проект“Успех“

От 2011 г. СУ „Владимир Комаров”, гр.Велико Търново, работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Проектът облича в нова форма тенденцията и желанието за уплътняване на свободното време в училище и по време на ваканциите. Чрез участието си в различни форми на извънучилищни дейности и чрез споделяне на общи интереси и занимания се дава повод за нов тип взаимоотношения (учители – ученици). Целта е чрез комбинирани дейности младите хора да приемат училището не само като място за учене, но и като място за своето хоби.
За учебната 2014/2015 година по проект „УСПЕХ“ в СУ „Владимир Комаров” са обхванати 139 ученика от 232-ма общо. Извънучилищните дейности се реализират чрез работата на 14 клуба: „Творческа работилница”, „Арт студио”, „Празниците като игра”, „Приказен свят”, ”Здравно хранене и физическа активност”, „Природа, движение, здраве”, „Природолюбител”, ”Моят роден град”, „Зелената планета”, ”Пулсът на Земята”, ”Млади таланти”, „Виртуално пътешествие в световните столици”, „Туристически бизнес” и „Европейска кухня – етика и култура на хранене и сервиране”.
Проектът приключва през м. април 2015 г., но клубовете ще продължат да развиват дейност и да стимулират творческото мислене, инициативност и новаторство.

Фотосоларни фенери, изработени от ученици от 6 и 7 клас на СУ „Владимир Комаров“ са поставени на входа за парк „Марно поле“ във Велико Търново. Направени са от отпадъчни материали. В тях има вграден солар, който през деня се нагрява от слънцето, а вечер свети. Редом до фенерите са знамената на страните от Европейския съюз. Екоарт инсталацията е под мотото „Виж, спри, избери“ и е изработена под ръководството на В. Василева и Д. Димитрова.