Световен ден на религиозните вярвания

В контекста на Световния ден на религиозните вярвания, 16 януари, нашите ученици проучиха съществуващите религии по света, това е поредното мероприятие, включено в Еразъм+ проекта „Ние сме различни и интелигентни“. По този начин учениците имат възможност да натрупат знания за различни системи от вярвания. Те знаят, че всички трябва да се отнасяме с уважение и толерантност към хората с различни от нашите убеждения. Това е задължително условие за качествен живот. С това изследване бяха подкрепени „Вербална“, „Вътреличностна“, „Социална“ и „Екзистенциална“ области на интелигентност на нашите ученици. Нововъзникващите технологични разработки направиха света по-малък, отколкото всъщност е. Посещенията на страни в обхвата на този проект подчертават колко е важно да живеем заедно и да сме толерантни един към друг.