Световен ден за опазване на дивата природа

Във връзка със Световния ден за защита на дивата природа /5-ти декември/ в СУ”Владимир Комаров” се организира и проведе конкурс за тематична фотография „Дива природа“, който е част от мероприятията, включени в Еразъм+ проекта „Ние сме различни и интелигентни“. По този начин ние подкрепихме натуралистичната интелигентност на нашите ученици. Тъй като натуралистичната интелигентност е тясно свързана с логико-математическата и вътреличностната интелигентности, то индиректно ние подкрепихме и тях. Най-добрите снимки бяха споделени от всички партньори във Facebook и E-twinning страниците. Важността на опазването на природата надхвърля границите на страните. Ние сме убедени, че сътрудничеството между партньорските училища ще създаде голяма осведоменост, за да се борим за опазването на биологичното разнообразие.