Проект „Аll for Health and Health for All“

Приключи проектът по програмата Eразъм+ на ЕС, КА2, „All for Health and Health for All „, в който нашето училище взе участие. Учителите и учениците от шестте училища от Испания, Румъния, Турция, България, Полша и Италия имаха възможност за трансфер и обмяна на опит по отношение на управлението на проекти. Основната цел на проекта бе да се насърчи здравословното хранене, да се запазят традиционните ястия, да се премахне рискът от затлъстяване чрез спорт и здравословна околна среда в съвместна европейска кампания. Днешните деца ще са утрешните възрастни, затова се ангажирахме да им предадем ценен опит, който им помогна да станат информирани граждани. Крайните продукти на нашата съвместна международна дейност са електронните списания „Децата спасяват природата“ и „Ние избираме здравето“, уеб страница, блог, Facebook страница, рекламна брошура, брошура и DVD с всички материали (крайни продукти, снимки). Всички тях ние използвахме за разпространение на текущите резултати и всички дейности, извършени по време на проекта. Участието в проекта повиши осведомеността на учениците ни за здравословния начин на живот и за богатството на културното и езиково многообразие в Европа.