Проектът „Ние сме различни и интелигентни” ще бъде финансиран от програмата Еразъм+ на ЕС

Учениците и учителите на СУ”Владимир Комаров” отново ще бъдат част от международен екип, работещ по общ проект. Името на проекта е „Ние сме различни и интелигентни”. През следващите две години наши партньори ще бъдат испанския Образователен център „Зола” във Вилафранка, румънският колеж „Спиру Хариет” в Плоещ, турската гимназия „Ататюрк” в Коджаели и италианското училище „Антонио Бруно” в Бианкавилла, о-в Сицилия. Неговата основна цел е обмен на добри практики за повишаване качеството на образованието, да се повиши капацитета на организациите, включени в проекта, за работа на транснационално ниво, да се даде възможност на учителите от европейските училища да споделят и да противопоставят идеи, практики и методи на преподаване. В основата му е поставена теорията за множествената интелигентност на американския психолог Хауърд Гарднър, според която хората притежават няколко типа интелигентност, но съотношението между тях е различно, и това прави всеки отделен човек уникален. На базата на това твърдение, учителите от петте европейски училища от България, Италия, Испания, Румъния и Турция вече планират своите дейности така, че използвайки различните интелигентности на своите ученици да създадат трайни знания, а също така и да се създаде образователна среда, която да допринесе за многостранното развитие на всички ученици. Дейностите по проекта ще предоставят на участниците възможност да учат чрез различни методи, подкрепящи научаването на учебното съдържание от всички деца, като отчитаме техните видове интелигентност. Всяко посещение на училище-партньор от европейска страна се планира да обхване различни видове интелигентност. В България дейностите ще бъдат фокусирани върху лингвистичната интелигентност, в Италия – върху логико-математическа и пространствена интелигентности, в Испания – вътреличностна и междуличностна интелигентности, в Румъния – музикална интелигентност, в Турция: натуралистична и телесно-кинетична интелигентности. Посещенията в страните-партньори ще дадат възможност на участниците да се запознаят с различни култури. В рамките на проекта, който ще продължи двадесет и четири месеца, всички дейности, презентации и публикации ще бъдат на английски език. Това ще подобри езиковите умения на нашите ученици и учители, и ще осигури културна интеграция на обучаващите се ученици в нашите училища. Планирани са и съвместни дейности ще бъдат изпълнявани на едни и същи дати във всички училища, например Световния ден на учителите, Седмица на рециклирането, Ден на Оригами, Световен ден на науката, Световен ден на околната среда, Седмица на хората с увреждания, Ден на майката, Ден на бежанците, Световен ден на изкуствата, Световен ден на дивата природа, Световен ден на религиозните вярвания и др. С тези дейности ние целим да подобрим различните области на познание на учениците и да допринесем за адаптацията, и пълноценното присъствие на нашите ученици от различен етнически произход, учениците със СОП и децата в неравностойно положение. За всяка дейност ще отговаря определена страна-партньор. На последния етап от проекта ще бъде създадена книжка, обхващаща всички дейности. Ние вярваме, че този проект ще даде възможност за диалог между хората, и ще допринесе за езиковото развитие и културната интеграция на участниците в проекта.

Учениците и учителите от СУ”Владимир Комаров” започнаха работа по нов двугодишен международен проект, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Финансирането на дейностите на търновското училище възлиза на 23075.00 EUR. СУ”Владимир Комаров” ще работи по този праект съвместно с Образователен център „Зола“/Испания/, гимназия „Ататюрк”/Турция/, колеж „Спиру Харет”/Румъния/ и училище ”Антонио Бруно”/Италия/. През месец септември координаторът представи проекта пред колектива на училището и беше формиран работен екип на учителите, които ще работят по проекта през първата учебна година. Бяха приети критериите за подбор на ученици за участие в международните мобилности. В началото на проекта на учениците бе направен тест за определяне на множествената интелигентност, който помогна да се идентифицират областите на техните интереси и умения. Всички партньорски училища тестуваха своите ученици. Бяха сформирани клубове, в които учениците, които са с еднакви или близки интереси, работят заедно. Партньорските училища споделят своите успехи и опит помежду си.

Училищният конкурс за лого на Еразъм+ проект „Ние сме различни и интелигентни“ приключи. Представяме ви снимки от създаването на логата и избора на логото, което ще изпратим за участие в международния конкурс за лого, в който предстои всяка държава да участва със свое предложение за лого в конкурса, който се проведе чрез проучване в Google Снимки и видеоклипове от дейността бяха споделени от e-Тwinning и страницата на проекта във Facebook. Изказваме своите благодарности за добрата работа на учителите и учениците ни!