НП „Иновации в действие“ в иновативното училище – ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“

В периода 18.04.2022-21.04.2022 година г-жа Антоанета Дочева-главен учител, г-жа Веселка Василева-старши учител, д-р Йоанна Старирадева-старши учител и г-жа Деница Димитрова-учител, както и учениците Михаела Узунова, Габриела Сотирова-VІІ клас, Ралица Росенова, Симона Антонова-VІ клас от СУ „Владимир Комаров“ участваха в дейности по НП „Иновации в действие“ в иновативното училище-домакин ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, град Бургас. Присъстваха и представители на партньорските училища: СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен, ОУ „Христо Ботев“, с. Търнава, обл. Враца. Представените иновативните дейности в училището преминаха по темата на мобилността „STEM и бъдещето на образованието“. Гостите се включиха в споделянето на добри иновативни практики: STEM в І клас-Основи на програмирането, Сугестопедичен английски във ІІ клас, STEM в обучението по чужд език-английски език в VІІ клас и представянето на иновативен STREAM предмет „Космически изследвания“. На 20.04.2022 година се състоя регионален форум „STEM и бъдещето на образованието“ в Бургаски свободен университет, в който участваха 22 училища от област Бургас и СУ „Владимир Комаров“, град Велико Търново. Участниците бяха приветствани от проф. Милен Балтов-ректор на БСУ, проф. Мария Алексиева-заместник-ректор на БСУ, Йорданка Ананиева-заместник-кмет по образование, здравеопазване и социални дейности в община Бургас, Елена Таскова-държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН. На конференцията г-жа Антоанета Дочева представи иновацията на СУ „Владимир Комаров“ „Креативна интерактивност в технологична образователна среда“ и презентира STEM извънкласните дейности, свързани с иновативния модел на училището. Планирането на проблемно-базиран STEM урок демонстрира инж. Деница Д. Димитрова. Представени бяха добри STEM практики и от останалите участници: г-н Михаил Ненов, директор на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, град Бургас, Динко Цвятков, директор на СУ „Иван Вазов“, Стара Загора, Грета Стоянова и Таня Сребрева, старши учители в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, Данаила Стаматова, ЗДУД, ПГКПИ, Бургас, Весела Паскалева, директор на СУ „Константин Константинов“, Сливен, д-р инж. Ангел Ангелов, старши учител в СУ „Сава Доброплодни“, Шумен. Във втората част на форума бяха демонстрирани STEM дейности с роботизирани ръце, лего конструктори и програмиране с Micro:bit. Партньорските училища имаха възможността да участват в STEM уроци на Атанасовското езеро и научния музей „Научен център ПланетУм“ Представянето на иновативните практики на СУ „Владимир Комаров“ предизвика огромен интерес и ние вече имаме много нови приятели, съмишленици и партньори, с които предстои да си сътрудничим.