Warning: Undefined array key "installer_menu_title" in /home/adfimrrw/su-komarov.com/wp-content/themes/divistartupagencytheme/jedi-apprentice/includes/class-jedi-apprentice-admin.php on line 104
НП „Заедно в изкуствата и спорта“ | СУ"Владимир Комаров"-гр.В.Търново

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

През учебната 2023-2024 година се формират следните групи:

  • „Народни танци“ І-ІV клас „Изобразително изкуство“
  • V-VІІ клас „Волейбол“
  • V-VІІ клас, момчета „Волейбол“
  • VІІІ-Х клас, девойки

Уважаеми родители и ученици,

Средно училище „Владимир Комаров”, град Велико Търново кандидатства и е включено в списъка на училищата по проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За нашите ученици са доставени 14 лаптопа. Още 8 ще бъдат доставени до края на месец юни за учителите. По проекта са предвидени обучения на учители, родители и ученици. През учебната 2020/2021 година ще бъдат включени в обучение родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Над 40 ученици ще сформират групи от 5 деца за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Препоръчвам на учениците и родителите от начален етап да преминат обучението до 30 юни. Продължителността на проекта е три години. Приканвам всички родители и ученици, които имат нужда от придобиване или усъвършенстване на умения си за работа в електронна среда да попълнят съответната декларация за включване в обучение, чиято продължителност е както следва: -за родители- 2 астрономически часа -за ученици – 4 учебни часа. Обученията ще бъдат организирани в групи по 5 човека и ще се ползва техниката, която ни е предоставена по проекта.

Очакваме вашата обратна връзка на този линк: https://forms.gle/PBqyC8RfswffygNr7 Желая на всички здраве, воля и единство за преодоляване на всички предизвикателства пред които сме изправени.

С уважение, Янаки Лазаров Директор на СУ “Владимир Комаров“