Warning: Undefined array key "installer_menu_title" in /home/adfimrrw/su-komarov.com/wp-content/themes/divistartupagencytheme/jedi-apprentice/includes/class-jedi-apprentice-admin.php on line 104
„Заедно намираме решения“ | СУ"Владимир Комаров"-гр.В.Търново

„Заедно намираме решения“

Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“ е 26-месечна инициатива на Център „Амалипе”, Община В. Търново, 10 училища и НПО „Стъпка по стъпка“. Той цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани страни (училища, родителска общност, общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, междуучилищно, общинско и областно нива, целящи да посттигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване на качеството на образование в училищата, насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и – ангажиране на ромските родители.

ПАРТНЬОРИ
•ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“
•ПАРТНЬОР 1 Община Велико Търново
•ПАРТНЬОР 2 СУ „Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
•ПАРТНЬОР 3 ОУ „П.Р.Славейков”, с. Церова кория
•ПАРТНЬОР 4 ОУ „Христо Смирненски”, с. Самоводене
•ПАРТНЬОР 5 ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Виноград
•ПАРТНЬОР 6 СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Златарица
6.1. СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица
•ПАРТНЬОР 7 ОУ „Св. П. Хилендарски ”,гр. Горна Оряховица
•ПАРТНЬОР 8 ОУ „Бачо Киро”, гр. Бяла Черква
•ПАРТНЬОР 9 Сдружение „Стъпка по стъпка“, гр. Велико Търново
ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка;
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак;

Във връзка с наближаващия 8 април-Ден на ромите в СУ „Владимир Комаров“, град Велико Търново на 27.03.2018 година се проведе занятие на тема „Лицето на ромите“ в групата „Фолклор на етносите“ в ІІІ клас с ръководител Милена Попова по проект „Заедно намираме решения“.