В STEM център „Автоматика“ се проведоха срещи със студенти

В периода 12-13.05.2022 година в STEM център „Автоматика“ се проведоха срещи със студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“ и „Специална педагогика“. Домакинът на събитието г-н Лазаров-директор на училището, приветства гостите и разказа за новоизграденото пространство. Г-жа Антоанета Дочева-главен учител в начален етап представи дейностите на учениците и учителите, провеждани в центъра, иновативния проект „Креативна интерактивност в технологична образователна среда“ и извънкласните дейности в STEM направление. Технологичните решения бяха демонстрирани от инж. Деница Р. Димитрова и инж. Деница Димитрова. Студентите се впечатлиха и изразиха желание през новата учебна година да бъдат участници в занятията, които ще се провеждат в STEM центъра във връзка с иновацията на СУ „Владимир Комаров“.