Warning: Undefined array key "installer_menu_title" in /home/adfimrrw/su-komarov.com/wp-content/themes/divistartupagencytheme/jedi-apprentice/includes/class-jedi-apprentice-admin.php on line 104
В СУ „Владимир Комаров“ се реализираха дейности за споделяне на иновативни практики | СУ"Владимир Комаров"-гр.В.Търново

В СУ „Владимир Комаров“ се реализираха дейности за споделяне на иновативни практики

В периода 28.03.2022-31.03.2022 година в СУ „Владимир Комаров“ се реализираха дейности за споделяне на иновативни практики по НП „Иновации в действие“. Партньори по програмата са ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“-иновативно училище, град Бургас, СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен, ОУ „Христо Ботев“, с. Търнава, обл. Враца. Гостите, представителите на РУО Велико Търново и Обществения съвет при училището участваха в открити педагогически практики и извънкласни дейности, свързани с иновативния модел на училището „Креативна интерактивност в технологична образователна среда“. Учителите от СУ „Владимир Комаров“ демонстрираха уроци с интегративен характер, прилагайки проекто-базирания и интердисциплинарния подходи в обучението. Представените добри иновативни практики: „Страните в Обединеното кралство“ от г-жа Г. Маринова, „На пътешествие с калкулатор“ от г-жа В. Василева и г-жа Л. Далева в V клас и „Движение на веществата в животинския организъм“ от г-жа З. Миладинова, „Работа с графични изображения“ от г-жа Й. Старирадева в VІ клас демонстрираха прилагането на иновативните методи, заложени в иновацията на училището. В заключителната дискусия “Иновативни педагогически практики в областта на STEM“ г-жа Д. Димитрова, г-жа Г. Маринова и г-жа А. Дочева презентираха планиране и реализиране на STEM уроци. Гостите от училищата-партньори изразиха своята удовлетвореност от визитата и обобщиха, че „гледаме в една посока“. През месец април предстои мобилност по НП „Иновации в действие“ в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“-иновативно училище, град Бургас.