Обновена материална база за обучението по БДП

дек. 22, 2023Събития БДП0 коментари

За обучението по БДП през учебната 2023/2024 година бе осигурена вътрешна (подвижна) площадка и необходимото оборудване: светофар с дистанционно управление и пешеходна секция, стоп палка, сигнално- предпазни жилетки, комплект. пътни знаци, симулационни очила (за алкохол и наркотици), табла за обучение по БДП, конуси, два детски велосипеда, детска каска за велосипедист и програмируем учебен робот Ботли.

Средствата са предоставени по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН, модул „Площадки за обучение по БДП“, Дейност II: Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по БДП в училищата.

Обновената материална база за обучението по Безопасност на движението по пътищата дава възможност на учителите и учениците за провеждане на съвременни интерактивни занимания

Related Blogs