Един от най-успешните треньори в България за последните години и държавен шампион по ускорен шах Светла Йорданова от ШК „Етър” през настоящата учебна година ще продължава да води тренировки в занимания по интереси на наши възпитаници от Средно училище „Владимир Комаров”, град Велико Търново. Целта е тези часове да насърчат интелектуалното развитие на учениците, да им създадат умение да планират, решават проблеми и мислят в перспектива. Децата не само развиват логическата си мисъл, но се научват да поемат отговорност, макар и под формата на игра. Шахматът е удачен избор за училищен спорт, тъй като е достъпен за децата от всяка социална група, подпомага социалното сближаване и може да допринесе за постигането на цели на политиката, като например – социалната интеграция, борбата с дискриминацията, намаляването на престъпността и борбата срещу различни зависимости. Освен, че е популярен спорт, шахматът е също и сериозна наука, част от образованието и културното наследство на европейските народи. Шахматът е уникална игра, мощен инструмент за развитието на интелектуалния потенциал на децата, техните аналитични умения и тяхната концентрация.

Ръководството на Средно училище „Владимир Комаров“, ще държи много да има занимания по шах, тъй като те развиват мисловните процеси и концентрацията на вниманието. В тези нови съвременни условия, когато децата имат хиперактивност, дефицит на внимание, обучителни трудности точно заради поведенчески проблеми, шахът е много важен спорт, който успява да концентрира енергията на децата и вниманието им, развива логическото мислене, което помага за усвояване на знания по всички предмети. Въпреки пандемията през текущата учебна година очакваните резултати са да се засили интересът към шахмата и да се увеличи броят на учениците, които да открият красотата на древната игра.

Related Blogs