КЛУБ „ИЗОБРЕТАТЕЛИ“

юли 27, 2023Занимания по интереси0 коментари

Учениците от ІІІ„а“ клас в СУ „Владимир Комаров“ са активни участници в клуб „Изобретатели“ под ръководството на инж. Деница Димитрова, учител по професионално образование в гимназиален етап. Идеята за създаването на клуб „Изобретатели“ е изцяло на третокласниците, които през миналата учебна година повишиха дигиталните си компетенции по проект „Образование за утрешния ден“, а в учебните часовете по технологии и предприемачество се запознаха с известни изобретатели, техните постижения и начина, по който са променили света. Клубът е изцяло в STEM направление и е експериментален за начален етап. Навлизането на малките ученици в сериозната наука чрез провокиране на иновативното мислене, провеждането на извънкласни дейности с интегративен характер и представянето на краен продукт са цели, заложени в новия иновативен проект на училището. Инж. Димитрова по умел и достъпен начин представя на учениците науката и осъзнаването на явленията и процесите от заобикалящия ги свят. Тя подкрепя свободния избор на учениците за идеи и решения, техните виждания, разяснява и показва реални възможности за изпълнение на новаторските им виждания. Учениците си създават предизвикателства и ги преодоляват като усвояват знания за физични и химични явления, същността на технически механизми и техния начин на работа. В клуба се поощрява изцяло изследователския подход. Всички участници заедно проследяват създаването, развитието и усъвършенстването на редица изобретения, за да разберат и научат реалния път на превръщането на една идея в истинско изобретение. Третокласниците умеят да събират информация от различни източници и да я прилагат, изпълнявайки конкретни задачи. Те вече знаят кога и как са се появили първите телефони, как може да ползваме природни ресурси за получаването на електричество, каква е основната задача на роботите и как те могат да ни помагат и улесняват нашите дейности. Нашата цел е да създадем у децата самочувствие, увереност, че невъзможни неща няма, да мислят и да знаят, да ги мотивираме да учат и да се развиват чрез усърдна работа.

Развиването на детската фантазия и въображение, изграждането на начин на мислене ще създадат личности-иновативни, творчески и вдъхновяващи!

Related Blogs