Warning: Undefined array key "installer_menu_title" in /home/adfimrrw/su-komarov.com/wp-content/themes/divistartupagencytheme/jedi-apprentice/includes/class-jedi-apprentice-admin.php on line 104
Галерия | СУ"Владимир Комаров"-гр.В.Търново

Галерия

Творчество от извънкласни дейности на ученици от СУ „Владимир Комаров“

СУ,,Владимир Комаров” е единственото училище във Велико Търново, което предлага толкова богата палитра от извънкласни дейности на своите ученици. Ние може да бъдем горди, че предлагаме на децата разнообразни възможности и пространство за изява на техните таланти. Изобразителното изкуство е едно от любимите изкуства на децата. Те демонстрират своите възможности и талант не само в редовните часове, но и в СИП Изобразително изкуство с ръководител Янаки Лазаров. Целите и задачите на СИП Изобразително изкуство предвиждат съчетаване на общообразователната подготовка с развитието на специфичните интереси и способности на учениците в областта на изобразителното изкуство. Вече години наред интересът на децата към изобразителното изкуство е траен и устойчив, което е видно от прекрасните творби на децата от различни възрастови групи I-IX клас. Разнообразните техники, които овладяват учениците, експериментирането с различни материали, индивидуалният подход-всичко това засилва още повече техния интерес. Част от творбите могат да се видят във виртуалната галерия. Радостно е, че освен деца, които показват повишен интерес към фигуралната композиция, има и много, които се увличат от безкрайните възможности на комбинаториката, декоративно-приложните изкуства /проект за мозайка, витраж, модулни композиции/, както и нефигуралните композиции. Те впечатляват със своето цветово разнообразие и хармония. Похвален е стремежът на по-големите към светлосянъчното изграждане на формата, търсенето на обем и пространството, интересът към графитите. Темата за космоса, видяна през очите на детето, е водеща и там също може да се видят много нестандартни и интересни творби-обединяващи в едно реалното и фантастичното. Във всички творби независимо от материала, техниката, темата всяко дете е вложило своето настроение и усет за форма и цвят. Всичко това придава очарование и индивидуалност на всяка една от творбите. Децата активно участват в художественото оформление на училищната среда. Ежегодните изложби за Коледа, Великден, патронния празник на училището постоянните експозиции в коридорите на училището от творби на учениците ни радват и ни карат да оценим изключително високо техния труд. СИП Изобразително изкуство спомага за оформяне на интелектуалния, емоционалния и обществен облик на ученика и участва в цялостното му развитие.

Z

Апликации

Z

Графики