ЕРАЗЪМ+Проект „Културно картографиране на Европа”/Cultural mapping of Europe/


Ученици и учители от СУ“Владимир Комаров“ пътуваха до гръцкия остров Лесбос. Групата взе участие в заключителната среща на муждународния проект финансиран по програма Еразъм+ „Културно картографиране на Европа“. Срещата се проведе в Начално училище №9 в столицата на острова - град Митилини.
Великотърновското училище беше представено от главния учител Антоанета Дочева, координаторът на проекта Гинка Маринова, осмокласниците Димитър Димитров, Мирослав Василев, Феим Мустафа и третокласниците Никола Илиев и Калоян Асенов. Придружавани от своите учители, учениците имаха възможността да присъстват в различни учебни часове, да се запознаят с гръцката образователна система и да завържат нови приятелства с връстници от Италия, Испания, Турция, Гърция и Румъния. На международния семинар, посветен на националните кухни момчетата подредиха кулинарна изложба с традиционни български храни и представиха презентация за българската национална кухня, която ще бъде включена в електронното списание на проекта.
Това е вторият успешно приключил международен проект на СУ“Владимир Комаров“. Колективът на училището е получи отново предложение за съвместна работа в нови проекти от своите чуждестранни партньори.

През периода 23-27 април 2018 година учителите и учениците от СУ“Владимир Комаров“ бяха домакини на първият краткосрочен обмен на ученици по проекта, финансиран от програма Еразъм+,
„Културно картографиране на Европа”.
На срещата присъстваха учители и ученици от четири училища - CEIP MESTRE PERE GARAU, Испания, Сон Масиа, което е водещата организация в проекта, Scuola Secondaria di 1°Grado "Mastro Giorgio-Nelli“,
град Губио, Италия, Начално училище №9, град Митилини, Гърция и СУ“Владимир Комаров“.
В дейностите, проведени по време на посещението, се включиха всички клубове по проекта. Туристическият клуб, с ръководител Св. Димитрова работи съвместно с гостите ни върху създаването на плакати, представящи държавата, града и дейностите по проекта на всяко от училищата-партньори. Историческият клуб с ръководител Ат. Михов показаха историческите забележителности на нашия град. Фолклорнният клуб, с ръководител г-н М. Василев представиха богатството на българските народни песни и танци. Арт клубът с ръководител М. Тодорова взе участие в съвместен урок, представящ част от българските занаяти, в който децата се научиха как се тъчат черги, как се рисува върху чинии, как се правят мартеници и хартиени рози. Кулинарният клуб, с ръководител г-жа Д. Стоилова впечатлиха връстниците си от чужбина с умението си да приготвят баница. Клуб „ЮНЕСКО” с ръководител В. Василева проведе семинар на тема „Културното наследство – вдъхновение за творчество и иновации“, в който представиха световното материално, нематериално и природно наследство, намиращо се на територията на нашата страна. Ръководителите и учениците на кулинарния клуб и арт клуба организираха кулинарна изложба които се приготвят в нашия регион. За гостите беше организирана екскурзия до етнографски комплекс „Етъра“ и Дряновския манастир, където се запознаха с бита и занаятите на българите. За заснимането на всички мероприятая в седмицата за обмен на добри практики се погрижиха учениците от Технологичния клуб, с ръководители Л. Далева и Сн. Джумалиева. Техните фотографии бяха представени на международната изложба, където намериха място и всички изработени от децата продукти. За осигуряването на добра комуникация между учителите и учениците от различните страни, за създаването на сценариите на отделните мероприятия и превода на тяхното съдържание се погрижиха учениците от клуба за чужди езици, с ръководител Г. Маринова.
Целите, които стоят пред учителите от шестте училища-партньори по проекта „Културно картографиране на Европа“ са да се подобряват знанията за различните култури на народите, обитаващи нашия континент. Да се повишава мотивацията за учене на чужди езици и да се подобрят компютърните умения и комуникационните умения в интернет, Пред нас стои задачата да създадем устойчиви съвременни материали, които да съхраняват културната ни идентичност, а също така и да създадем мрежа между европейските училища за обмен на опит и сътрудничество в бъдещи съвместни проекти. С работата си учителите и учениците на СУ“Владимир Комаров“ показаха, че са готови да работят по европейски проекти и да споделят своите знания и опит с учителите от цяла Европа
  Имаме удоволствието да ви съобщим, че Средно училище „Владимир Комаров” отново работи по международен проект на програмата Еразъм+ на ЕС. Името на новият ни проект е „Културно картографиране на Европа”/Cultural mapping of Europe/. Неговата продължителност е 24 месеца, от 01-09-2017г. до 31-08-2019 г. Партньори на нашето училище са:
CEIP MESTRE PERE GARAU – Испания,
SCOALA GIMNAZIALA MARIA ROSETTI – Румъния,
9 PRIMARY SCHOOL OF MYTILINI – Гърция.
Scuola Secondaria di 1°Grado "Mastro Giorgio-Nelli“ - Италия и
SULTANTEPE ORTAOKULU – Турция.
Основните приоритети, заложени в този проект са социалното включване, насърчаването на придобиване на умения и компетенции, и подпомагане на училищата за справяне с проблемите, водещи до преждевременно напускане на училище. Целева група са учениците на възраст 10-15 години, защото това е възрастта, в която децата разбират какво се случва около тях и искат да бъдат видими членове на живота в общността. Съвременното училище трябва да помогне на учениците да осъзнаят своята културна принадлежност. Чрез настоящия проект ние, учителите ще се стремим да развием у нашите ученици чувството за принадлежност културните ни корени и да им помогнем да разбират и уважават другите култури.
Осем тематични клубове, исторически, фолклорен, кулинарен, арт клуб, клуб „ЮНЕСКО”, туристически, технологичен и клуб на чуждите езици, вече работят усилено. Предстои международните екипи да издададат шест електронни списания: "Наследство на ЮНЕСКО", "Традиционни художествени занаяти“, "Местен фолклор", "История", "Народни носии, музика и танци“ и "Традиционна кухня”. Много скоро нашето училище ще бъде домакин на международна среща и ще посрещне деца от страните-партньори, които ще ни гостуват пет дни. Крайните продукти, блоговете, училищните електронни списания, създадени с REALTIME BOARD, POWER POINT, PRINTSHOP, PREZI, международни конкурси, ще повишат творчеството на учениците, самочувствието и желанието за активно участие и вземане на решения в европейската реалност.
Предстоят ни три пътувания в страните Испания, Италия и Гърция, където наши ученици ще представят работата на клубовете, българските традиции, песенното и танцово богатство, традиционните занаяти, нашето историческо наследство и паметниците на ЮНЕСКО в България и ще научат за културното богатство на страните от коита са нашите партньори от проекта.


Проект "Аll for Health and Health for All"

  Приключи проектът по програмата Eразъм+ на ЕС, КА2,
"All for Health and Health for All ", в който нашето училище взе участие. Учителите и учениците от шестте училища от Испания, Румъния, Турция, България, Полша и Италия имаха възможност за трансфер и обмяна на опит по отношение на управлението на проекти.
Основната цел на проекта бе да се насърчи здравословното хранене, да се запазят традиционните ястия, да се премахне рискът от затлъстяване чрез спорт и здравословна околна среда в съвместна европейска кампания. Днешните деца ще са утрешните възрастни, затова се ангажирахме да им предадем ценен опит, който им помогна да станат информирани граждани.
Крайните продукти на нашата съвместна международна дейност са електронните списания "Децата спасяват природата" и "Ние избираме здравето", уеб страница, блог, Facebook страница, рекламна брошура, брошура и DVD с всички материали (крайни продукти, снимки). Всички тях ние използвахме за разпространение на текущите резултати и всички дейности, извършени по време на проекта. Участието в проекта повиши осведомеността на учениците ни за здравословния начин на живот и за богатството на културното и езиково многообразие в Европа."Еразъм+" е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално-икономическите промени-основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на стратегията"Европа 2020" за растеж, създаване на работни места, социално равенство и приобщаване.

  20 000 евро спечели СУ „Владимир Комаров” във Велико Търново по програмата „ЕРАЗЪМ+”, за да реализира проекта „Всички за здраве, здраве за всички”. Партньори на търновската гимназия са още пет учебни заведения от Турция, Испания, Италия, Румъния и Полша. Първата изява по проекта е свързана със Световния ден на здравето. Идеята на проекта е да научи децата да се хранят здравословно, затова в училището се проведе час по хранене, в който децата приготвиха здравословни ястия. Велико Търново също ще бъде домакин на работна среща по проекта и тя ще се проведе през лятото. Усъвършенстване на знанията по английски език и обмяна на добри практики между училищата, които участват в проекта, са двете основни задачи на програмата.
В края на третата година ще бъде направен интернет сайт. Това е десетият европейски проект, който печели СУ „Владимир Комаров”.
 Възпитaници нa СУ “Вл. Кoмapoв” зacaдихa бългapcки poзи
нa Кaнapcкитe ocтpoви

  Учeници oт СУ “Влaдимиp Кoмapoв” зacaдихa бългapcки poзи в двopa нa иcпaнcкo yчилищe в Сaнтa Кpyз дe Teнepифe нa Кaнapcкитe ocтpoви. Екип oт тъpнoвcкoтo шкoлo yчacтвa в paбoтнa cpeщa пo пpoeктa “Вcички зa здpaвe, здpaвe зa вcички”, кoйтo ce финaнcиpa пo пpoгpaмa Еpaзъм +. Пeтoклacницитe Димитъp Димитpoв и Бopиcлaв Ивaнoв, Пeтя-Мapия Мeтoдиeвa oт IX клac, Милeн Пeтpoв и Миpocлaв Ивaнoв oт X клac ca пътyвaли дo Teнepифe зaeднo cъc cвoитe yчитeли. Taм тe ca пpeдcтaвили Вeликo Tъpнoвo и cтpaнaтa пpeд cвoи вpъcтници oт Иcпaния, Typция, Пoлшa, Итaлия и Рyмъния. Пpи пъpвaтa cpeщa c дoмaкинитe дeцaтa ca cи paзмeнили пoдapъци и зacaдили бългapcкитe poзи. В чecт нa Свeтoвния дeн нa здpaвeтo 7 aпpил в иcпaнcкoтo yчилищe e билa oткpитa излoжбa c тpaдициoннa кyхня нa вcякa oт шecттe cтpaни, кoитo yчacтвaт в пpoeктa. Нa фoнa нa мyзикaлни pитми oт вcички cтpaни, yчeницитe и тeхнитe pъкoвoдитeли ca ce зaбaвлявaли. Бългapcкитe дeцa ca пoceтили кpacив плaж нa Атлaнтичecкия oкeaн и вyлкaнa Teйдe. Зa вcички yчacтници e билa opгaнизиpaнa и пaнopaмнa oбикoлкa c oткpит aвтoбyc из гpaд Сaнтa Кpyз дe Teнepифe. 20 000 eвpo cпeчeли СУ “Влaдимиp Кoмapoв”, зa дa peaлизиpa cвoя пpoeкт пo aктyaлнaтa тeмa зa здpaвocлoвния нaчин нa живoт. Учитeлитe и yчeницитe щe paбoтят пo тeмaтa в пpoдължeниe нa тpи гoдини, a cлeдвaщaтa пapтньopcкa cpeщa e в Итaлия пpeз 2017 г.
вестник"Янтра Днес"


 • Изработване проект на лого
 • Изработване проект на лого
 • Еразъм кът
 • Табло на здравето

"Еразъм кът"

This was made by Lora Nedelcheva-9th grade student


 • България
 • Испания
 • Италия
 • Полша
 • Румъния
 • Турция

Здравен театър


 • Здравен театър
 • Здравен театър

Табло на здравето


 • Табло на здравето
 • Табло на здравето

Хвърчило на единството


 • Хвърчило на единството
 • Хвърчило на единството
 • Хвърчило на единството
 • Хвърчило на единството

Готвим здравословно


 • Здравословно хранене
 • Здравословно хранене
 • Здравословно хранене
 • Здравословно хранене

Зеленчуците са здраве


 • Зеленчуците са здраве
 • Зеленчуците са здраве
 • Зеленчуците са здраве
 • Зеленчуците са здраве

Кисело мляко


 • Кисело мляко
 • Кисело мляко