Страница за изявите и дейностите през учебната 2019-2020 година


БДП
Нека бъдем разумни!
Спазването на правилата за движение не е досадно задължение – то спасява живот!
С Решение № 16 от 17.01.2019 година на Министерския съвет за приемане на интегриран подход „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“ 2019 е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътя под мотото „Пази семейството си на пътя“.
Да пазим семействата си на пътя!

 ПРИПОМНЯМЕ !!!


  Според изискванията на Учебната програма по БДП в последните пет минути от последния учебен час е необходимо на учениците да бъдат припомняни правилата за безопасно придвижване по пътищата.
  Във връзка с писмо на МОН за предприемането на превантивни мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция, всички класни ръководители осъществиха инструктаж по безопасност на движението по пътищата, който бе насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон.
  Дейностите и мерките за превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния период бяха насочени не само към децата, но и към техните родители и учители.

Всяка година през месец ноември се отбелязва "Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия".Съгласно плана на комисията по БДП в СУ „Владимир Комаров“ този ден бе отбелязан с няколко мероприятия:
⇒Детска рисунка на тема „Зная и мога да се движа безопасно“.
⇒Десетминутка в часа на класа, посветена на безопасното поведение на учениците като участници в движението по пътищата.
Бе прочетен апел на г-н Младен Маринов – министър на вътрешните работи във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 17 ноември, изпратен от
РУО Велико Търново.

 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------

Европейски ден без жертви на пътя – 26.09.2019


По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ТИСПОЛ) за четвърта поредна година се организира Европейски ден без загинали на пътя, познат още като
EDWARD (European Day Without A Road Death).
Тази година EDWARD се проведе под мотото Обичам семейството си!
Да го пазим на пътя!
Събитието е и в контекста на Решение на Министерски съвет от 17.01.2019 година, с което настоящата година е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мото Пази семейството си на пътя!
Учениците от СУ „Владимир Комаров“ се включиха активно в отбелязване на EDWARD. Във връзка с инициативата беседи по пътна безопасност изнесоха представители на Пътна полиция при
ОДМВР-гр. В. Търново.
Учениците от начален етап участваха в практическо занятие, в което демонстрираха своите знания и умения за пресичане на уличното платно, когато се движат в група. Припомниха си местата за безопасни игри, видяха и техническите средства за измерване на скоростта и за изпробване на водачите на превозни средства за употреба на алкохол.
В беседата с представители на Пътна полиция учениците от прогимназиален етап си припомниха важни правила при управление на велосипед, оборудването на велосипеда и екипировката на велосипедиста. С интерес разгледаха техническите средства за скорост, някои дори бяха „изпробвани“ за употреба на алкохол.


 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------


Европейски ден без загинали на пътя!

В началото на учебната година се проведоха родителски срещи, на които се представи информация, свързана с рисковото поведение на възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и останалите участници в движението.