Страница за изявите и дейностите през учебната 2021-2022 година


БДП


21 ноември – Отбелязваме световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия


    
     Несъобразената скорост е една от главните причини за настъпили тежки ПТП, както по света така и у нас. Доказано, увеличаването на средната скорост е пряко свързано, както с вероятността от възникване на катастрофа, така и с тежестта на последствията от нея. Според изследване на Световната здравна организация, всяко увеличение с 1% на средната скорост води до 4% увеличение на риска от катастрофа.
Всеки километър в скоростта на автомобила има критично значение при удар на пешеходец – 4,5 пъти е по-голяма да загине човек, ако бъде ударен от автомобил движещ се с 65 км/ч, отколкото при същите условия, но със скорост от 50 км/ч.


Месец октомври – месец на пътната безопасност на територията на Велико Търново


Училищен конкурс под надслов "Знам и спазвам правилата за движение"
за учениците от I - VII клас

    
     СУ „Владимир Комаров“ се включва в кампанията на Областната администрация - Велико Търново „Месец октомври – месец на пътната безопасност на територията на Велико Търново“.
  На 24 септември се проведе урок с учениците от начален етап на тема „Зная и спазвам правилата за движение“. В него се включи младши автоконтрольор Галя Борисова представител на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Велико Търново. Голям интерес предизвика у учениците екипировката на пътния полицай, пособията, които използва в ежедневната си работа и отличителните знаци на полицейския автомобил. Учениците си припомниха важни правила, които трябва да спазват като пешеходци и велосипедисти. Урокът завърши с демонстрация на безопасно пресичане на пътното платно по пешеходна пътека, под контрола на пътния полицай.
  С учениците от прогимназиалния етап се проведе беседа за пътна безопасност с демонстрация на техническите средства за изпробване на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества и за контрол на скоростта. Акцент в разговора бяха последиците от шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества.


КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ


КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------

ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ – 2021 ГОДИНА
„ЛЕСНО Е ДА СПАСИШ ЖИВОТ! ПРОСТО СПАЗВАЙ ПРАВИЛАТА!“
21 СЕПТЕМВРИ- ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

Във връзка с второто издание на „Дни на безопасността на ROADPOL“ в периода 16.09. – 22.09.2021 г. учителите и служителите на СУ „Владимир Комаров“ подписаха Обещание за спазване на правилата за движение по пътищата. Свои обещания подписаха и учениците.
На 21.09.2021 година класните ръководители и учителите, които преподават БДП организираха провеждането на беседи и дискусии, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Страница за изявите и дейностите през учебната 2019-2020 година


БДП
Нека бъдем разумни!
Спазването на правилата за движение не е досадно задължение – то спасява живот!
29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ И ПРЕДПАЗЛИВИ, ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!Пресичай безопасно!
За да се предпазите от злополуки на улицата, спазвайте правилата за безопасно движение!
Пресичайте улицата на пешеходната пътека и при зелена светлина на светофара!Видео урок: Как да се движим безопасно – https://www.youtube.com/watch?v=c04swAkDrWkВидео урок: Коланът спасява живот - https://www.youtube.com/watch?v=1C717KIdOskВидео урок: Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия? - https://www.youtube.com/watch?v=RHP5RFNbleQВидео урок: Колко опасни могат да са няколко секунди с поглед в телефона? - https://www.youtube.com/watch?v=clD3kIULQW4


Нашите рисунки на тема
„Аз зная правилата за безопасно движение като пешеходец, пътник и велосипедист“
С Решение № 16 от 17.01.2019 година на Министерския съвет за приемане на интегриран подход „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“ 2019 е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътя под мотото „Пази семейството си на пътя“.
Да пазим семействата си на пътя!

 ПРИПОМНЯМЕ !!!


  Според изискванията на Учебната програма по БДП в последните пет минути от последния учебен час е необходимо на учениците да бъдат припомняни правилата за безопасно придвижване по пътищата.
  Във връзка с писмо на МОН за предприемането на превантивни мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция, всички класни ръководители осъществиха инструктаж по безопасност на движението по пътищата, който бе насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон.
  Дейностите и мерките за превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния период бяха насочени не само към децата, но и към техните родители и учители.

Всяка година през месец ноември се отбелязва "Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия".Съгласно плана на комисията по БДП в СУ „Владимир Комаров“ този ден бе отбелязан с няколко мероприятия:
⇒Детска рисунка на тема „Зная и мога да се движа безопасно“.
⇒Десетминутка в часа на класа, посветена на безопасното поведение на учениците като участници в движението по пътищата.
Бе прочетен апел на г-н Младен Маринов – министър на вътрешните работи във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 17 ноември, изпратен от
РУО Велико Търново.

 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------

Европейски ден без жертви на пътя – 26.09.2019


По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ТИСПОЛ) за четвърта поредна година се организира Европейски ден без загинали на пътя, познат още като
EDWARD (European Day Without A Road Death).
Тази година EDWARD се проведе под мотото Обичам семейството си!
Да го пазим на пътя!
Събитието е и в контекста на Решение на Министерски съвет от 17.01.2019 година, с което настоящата година е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мото Пази семейството си на пътя!
Учениците от СУ „Владимир Комаров“ се включиха активно в отбелязване на EDWARD. Във връзка с инициативата беседи по пътна безопасност изнесоха представители на Пътна полиция при
ОДМВР-гр. В. Търново.
Учениците от начален етап участваха в практическо занятие, в което демонстрираха своите знания и умения за пресичане на уличното платно, когато се движат в група. Припомниха си местата за безопасни игри, видяха и техническите средства за измерване на скоростта и за изпробване на водачите на превозни средства за употреба на алкохол.
В беседата с представители на Пътна полиция учениците от прогимназиален етап си припомниха важни правила при управление на велосипед, оборудването на велосипеда и екипировката на велосипедиста. С интерес разгледаха техническите средства за скорост, някои дори бяха „изпробвани“ за употреба на алкохол.


 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------
 • ----------------
 • ---------------


Европейски ден без загинали на пътя!

В началото на учебната година се проведоха родителски срещи, на които се представи информация, свързана с рисковото поведение на възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и останалите участници в движението.