---- Занимания по интереси ----КЛУБ ПО ШАХ

  Един от най-успешните треньори в България за последните години и държавен шампион по ускорен шах Светла Йорданова от ШК „Етър” през настоящата учебна година ще продължава да води тренировки в занимания по интереси на наши възпитаници от Средно училище ,, Владимир Комаров”, град Велико Търново.
Целта е тези часове да насърчат интелектуалното развитие на учениците, да им създадат умение да планират, решават проблеми и мислят в перспектива. Децата не само развиват логическата си мисъл, но се научват да поемат отговорност, макар и под формата на игра.
Шахматът е удачен избор за училищен спорт, тъй като е достъпен за децата от всяка социална група, подпомага социалното сближаване и може да допринесе за постигането на цели на политиката, като например – социалната интеграция, борбата с дискриминацията, намаляването на престъпността и борбата срещу различни зависимости.
Освен, че е популярен спорт, шахматът е също и сериозна наука, част от образованието и културното наследство на европейските народи. Шахматът е уникална игра, мощен инструмент за развитието на интелектуалния потенциал на децата, техните аналитични умения и тяхната концентрация.
Ръководството на Средно училище "Владимир Комаров", ще държи много да има занимания по шах, тъй като те развиват мисловните процеси и концентрацията на вниманието. В тези нови съвременни условия, когато децата имат хиперактивност, дефицит на внимание, обучителни трудности точно заради поведенчески проблеми, шахът е много важен спорт, който успява да концентрира енергията на децата и вниманието им, развива логическото мислене, което помага за усвояване на знания по всички предмети.
Въпреки пандемията през текущата учебна година очакваните резултати са да се засили интересът към шахмата и да се увеличи броят на учениците, които да открият красотата на древната игра.


Млади шахматисти

 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------


КЛУБ "СТИЛ И МОДА"

   В Средно училище "Владимир Комаров" се предлага богата палитра от извънкласни дейности насочени към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене. Групите са съобразени с интересите на нашите възпитаници, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.
Удоволствие за нас, е да ви представим клуб "Стил и Мода". Под ръководството на г-жа Шмуел учениците Александра Георгиева, Али Ибришимов, Виктория Ангелова, Асан Алиев, Памела Йорданова, Мелиса Дюстабанова и Сузана Росенова развиват практическите си умения за стилово моделиране, формират усет към естетичното, модерното и оригиналното. Показват завидни умения в изготвяне на прически и оформяне на маникюр с гел лак! Моделирането на визията на човека може да се разглежда като аспект на въображение, мода и козметика, въпреки че практическите, културните и популярните съображения също влияят върху различните стилове. Практическите занятия се провеждат в модерно оборудван кабинет, предоставящ възможност за обучение в условия на реална работна среда в атмосфера на творчески и артистични предизвикателства. Получените знания и опит разкриват пред учениците широк спектър от възможности за реализация, включително и повишаване на уменията им в курсове за професионална квалификация.


Стил и мода

 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
Нагоре