Химн на СУ"Владимир Комаров"

   СУ ” Владимир Комаров” е наследник на просветното дело, започнато преди 150 години в кв.“Чолаковци”-гр.Велико Търново. Будни хора замислят и построяват през 1850 година сградата на килийното училище в с.Чолакова махала. През 1975 година от госпожа Валентина Комарова е направена първата копка за построяване на новата училищна сграда, отговаряща на съвременните учебни изисквания.
През изминалите години училището е натрупало голям опит в обучението и възпитанието на младите хора. В него се обучават над 300 ученици (от I до XII клас ). За тях се грижат 35 висококвалифицирани учители и 10 души непедагогически персонал. На учениците е предоставена възможност да участват в разнообразни извънкласни форми: чужди езици, изобразително изкуство, музика, народни танци, спорт.
"Чолаковци” е един от крайните квартали на Велико Търново. Намира се в близост до коритото на река Янтра, в живописен район с красива природа. Това го превръща в тихо и спокойно място за живеене.
Пътят за "Чолаковци" разделя "Мармарийския рид” на източна и западна част, като източната обхваща само района от Устието до пътен възел "Качица". През 19 век там е имало три чешми, построени от бояджийския, самарджийския и ковашкия еснаф. През 19-ти и началото на 20-ти век там е имало около 300 летни къщи (колиби) на търновци. Около тях местата били засадени с лозя и овощни дръвчета. Именно източната част на "Мармарлийския рид” се славела с хубави лозя, но пътят към нея бил стръмен, а изкачването трудно. Днес на това място е застроен жилищният кв. "Бузлуджа".
В близост до квартала се намира Промишлена зона, където има различни фабрики - битова електроника, топливо, дървообработване, завод за вино и вторични суровини. Към днешна дата жителите определят квартала като спокойно място за живеене, a за младите хора това, че са далече от центъра, не е проблем. Има редовни линии на градския транспорт; автобуси с номер 1, 2, 9, 70 и 110 се грижат за превозването на живеещите в квартала. В централната част на квартала е разположен търговски комплекс, включващ хранителна верига, кафенета и малки магазини. В подножието на т. нар. "Пишманска пътека” е сгушена малката църква, която на празници събира жителите на квартала. В жилищния комплекс има едно училище и една детска градина - СУ "Владимир Комаров” и ОДЗ "Рада Войвода”.


  • ----------------
  • ---------------
  • ----------------
  • ---------------

Екипи по обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система
0800 10 112 - телефонна линия за подаване на сигнали
email: obhvat@mon.bg